WSPOMAGANIE KOMPUTEREM PROCESU PROJEKTOWANIA TERMINALI PASAŻERSKICH

MIŁUN TRZASKOWSKI

Jednym z najważniejszych aspektów w trakcie procesu projektowania terminalu pasażerskiego jest odpowiednie dobranie wielkości poszczególnych stref obsługi pasażera tak, aby jak najefektywniej je wykorzystać, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług. Oznacza to poszukiwanie i odnalezienie złotego środka pomiędzy wielkością kosztów a poziomem oferowanych usług.

Słowa kluczowe: projektowanie terminali pasażerskich, symulacja przepływu pasażerów