WIRTUALNA REKONSTRUKCJA STRUKTURY OSADNICZEJ. PROTOMIASTO PUŁTUSK, XIII–XIV W.

SŁAWOMIR KOWAL

W badaniach podjęto rozważania nad praktycznym wykorzystaniem technologii cyfrowych stosowanych w archeologii, projektowaniu architektonicznym i dyscyplinach pokrewnych do wirtualnej rekonstrukcji średniowiecznej osady odkrytej na dziedzińcu zamkowym w Pułtusku. Przypadek pułtuski jest na tle europejskim wyróżniającym się zjawiskiem tzw. protomiasta. Zastosowane w badaniach technologie parametryczne uznano za uniwersalną metodę wzmacniającą warsztat naukowy.

Słowa kluczowe: architektura drewniana, badania archeologiczne, baza wiedzy, druk 3D, gród w Pułtusku, ochrona dziedzictwa, protomiasto, parametryzacja projektowania, rekonstrukcja grodu, relikty drewniane, technologie informacyjne