NAJDAWNIEJSZE DOMY WŁASNE ARCHITEKTÓW W WARSZAWIE
 
RADOSŁAW GAJDA
 
W okresie XVII i XVIII wieku kilku warszawskich architektów wzniosło dla siebie w mieście lub jego najbliższych okolicach stałe siedziby. Były to budowle o zróżnicowanym charakterze – dworki, pałacyki, kamienice, często z funkcjami towarzyszącymi zapewniającymi dodatkowy dochód, niezależny od aktualnego zapotrzebowania na usługi właścicieli takimi, jak karczma czy cegielnia lub lokale na wynajem. W niektórych przypadkach były to budynki – wizytówki twórczości, świadczące o pozycji zawodowej i zdolnościach inwestorów.
 
Słowa kluczowe: Warszawa, domy własne architektów, architektura polska XVII i XVIII wieku