ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM NA PRZYKŁADZIE ENERGETYKI WIATROWEJ
 
ANNA P. GAWLIKOWSKA
 
Wzrost gospodarczyw XX wieku był generowany przez systemy energetyczne napędzane przez paliwa kopalne. Ze względu na bardzo dużą gęstość energii, charakteryzującą paliwa kopalne, generatory dostarczające energię dla ogromnej liczby ludzi mogły być lokowane w stosunkowo niewielkich budynkach. W takich okolicznościach zarówno planowania obszarów miejskich, jak i wiejskich mogło mieć miejsce stosunkowo niezależne od planowania wytwarzania energii.W XXI wieku wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii stał się wyzwaniem dla tego tradycyjnego paradygmatu. W szczególności energetyka wiatrowa powoduje sytuacje, w których społeczności są w kontakcie z dużymi maszynami, produkującymi dla nich energię. W artykule przedstawiono aktualny stan planowania w kontekście energetyki wiatrowej i zaproponowano możliwe racjonalne podejście do przyszłego planowania tej formy energetyki w kontekście przestrzennym.
 
Słowa kluczowe: Odnawialne źródła energii, energia wiatrowa, planowanie przestrzenne, krajobraz, narzędzia planistyczne