W konkursie nagrodzone zostały publikacje Członkiń Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, jak również prace dyplomowe i rozprawy doktorskie promowane przez Członkinie i Członków KAiU PAN.

Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy!

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia:

 "Ogłoszony w 2020 r. Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 2020 r.) został rozstrzygnięty. Wyboru najlepszych prac dokonało jury, w skład którego weszło 15 ekspertów z branży: architektura i budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

Na konkurs wpłynęło 137 wniosków, tj.:

 • 23 wnioski w kategorii prace inżynierskie;
 • 55 wniosków w kategorii prace magisterskie;
 • 33 wnioski w kategorii rozprawy doktorskie;
 • 26 wniosków w kategorii publikacje krajowe.

Laureaci

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych:

Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii:

 1. rozprawy doktorskie:
 • dr inż. Paulina Jamińska - Gadomska za rozprawę doktorską „Analiza oddziaływania wiatru na układ budynek-rusztowanie”, Uczelnia: Politechnika Lubelska, Promotor: dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL;
 • dr inż. Mateusz Rajchel za rozprawę doktorską „Projektowanie i badania hybrydowego dźwigara mostowego z kompozytów FRP i betonu lekkiego", Uczelnia: Politechnika Rzeszowska, Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski;
 • dr inż. arch. Beata Walicka-Góral za rozprawę doktorską „Wpływ urbanistyczno- architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny”, Uczelnia: Politechnika Rzeszowska, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Promotor pomocniczy: dr inż. Krystian Woźniak;
 • dr inż. arch. Katarzyna Krasowska za rozprawę doktorską „Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski;
 • dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska za rozprawę doktorską „Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego w Warszawie w latach 1971-2018”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW;
 • dr inż. arch. Joanna Koszewska za rozprawę doktorską „Dobro wspólne w przestrzeni miasta - analiza porównawcza w Polsce i we Francji na przykładach wybranych dzielnic Warszawyi Paryża”, Uczelnia: Politechnika Warszawska; Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell;
 • dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska za rozprawę doktorską „Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji”, Uczelnia: Politechnika Gdańska, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens;
 • dr inż. Monika Kaszubska za rozprawę doktorską „Analiza wpływu zbrojenia głównego na nośność ścinania betonowych belek bez zbrojenia poprzecznego”, Uczelnia: Politechnika Łódzka, Promotor: dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ.
 1. krajowe publikacje:
 • dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek za publikację „Tkanka urbanistyczna. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej;
 • prof. dr hab. inż. Michał Glinicki za publikację „Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN;
 • dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW za publikację „Urban Designe in Town Planning. Current Issues and Dilemmas from the Polish and European Perspective”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 • dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk za publikację „Przestrzeń podmiejska. Wybrane zagadnienia struktury funkcjonalno-przestrzennej”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 1. prace magisterskie:
 • mgr inż. arch. Magdalena Pawełczak za pracę magisterską „Inteligentna dzielnica w harmonii z naturą. Laboratorium energetyczne w rejonie Chrzanowa w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW;
 • mgr inż. Monika Piotrkowska za pracę magisterską „Analiza możliwości wdrożenia działań adaptacyjnych do zmian klimatu na przykładzie dwóch wybranych osiedli mieszkaniowych w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. Katarzyna Rędzińska;
 • mgr arch. Marek Kaszewski za pracę magisterską „Więcej niż mieszkanie - zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW;
 • mgr inż. arch. Aneta Czekaj za pracę magisterską „Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej”, Uczelnia: Politechnika Rzeszowska, Promotor: dr inż. arch. Cezary Szpytma;
 • mgr inż. Paulina Monika Bogumił za pracę magisterską „Technologia mrożenia gruntu w realizacji tuneli metodami klasycznymi”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska;
 • mgr inż. arch. Maryna Mysiuk i mgr inż. arch. Krystyna Mysiuk za pracę magisterską „Rewitalizacja fragmentu dzielnicy "Za Cukrownią" w Lublinie wraz z projektem architektonicznym biurowca i domu kultury"”, Uczelnia: Politechnika Lubelska, Promotor: dr inż. arch. Marzena Joanna Siestrzewitowska;
 • mgr inż. Dominik Rybka za pracę magisterską „Analiza wpływu poziomych przesłon przeciwfiltracyjnych na pracę ściany szczelinowej”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. Monika Mitew- Czajewska;
 • mgr inż. Anna Dominika Kaczmarczyk za pracę magisterską „Projekt konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. Paweł Artur Król;
 • mgr inż. Antoni Marek za pracę magisterską „Model konstytutywny hipersprężystości elastomerów - implementacja numeryczna w programie ABAQUS z przykładami zastosowań”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło;
 • mgr inż. arch. Bartosz Przybyś za pracę magisterską „Muzeum Kultury Słowiańskiej”, Uczelnia: Politechnika Lubelska, Promotor: dr inż. arch. Halina Landecka;
 • mgr inż. arch. Wiktor Gago za pracę magisterską „Doświadczenie koloru w architekturze - projekt miejsca kontemplacji”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka;
 • mgr inż. arch. Beata Kamińska-Pieklik za pracę magisterską „Architektura wpływająca na proces gentryfikacji. Budynek mieszkalny odpowiadający potrzebom społecznym na Szmulowiźnie w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. arch. Paweł Trębacz;
 • mgr inż. arch. Nina Wojtczuk za pracę magisterską „Projekt Szkoły Podstawowej przyjaznej dzieciom - adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne”, Uczelnia: Politechnika Łódzka, Promotor: dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl;
 • mgr inż. arch. Jakub Pieńkowski za pracę magisterską „Architektura mieszkaniowa a rozwój odpowiedzialny. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. arch. Piotr Trębacz.
 1. prace inżynierskie:
 • inż. arch. Katarzyna Wojtak za pracę inżynierską „Koncepcja przekształceń przestrzeni publicznej w wybranym obszarze zabudowy mieszkaniowej w Dzielnicy Fordon w Bydgoszczy”, Uczelnia: Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, Promotor: dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. UTP;
 • inż. arch. Zuzanna Julia Woźnicka za pracę inżynierską „Centrum kultury i integracji sąsiedzkiej przy Forcie Bema”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. arch. Anita Orchowska;
 • inż. arch. Miłosz Mleczko za pracę inżynierską „Dom z modyfikowalnymi mieszkaniami w Lublinie”, Uczelnia: Politechnika Lubelska, Promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer;
 • inż. Daniel Kiszkurno za pracę inżynierską „Projekt konstrukcyjny stalowej wieży widokowej o wysokości ok. 24 m.”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. Paweł Artur Król;
 • inż. arch. Jakub Danelski za pracę inżynierską „Kaplica Miejska w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW;
 • inż. Izabela Kowalczyk za pracę inżynierską „Projekt stalowej konstrukcji powierzchniowej łącznika komunikacyjnego między dwoma budynkami”, Uczelnia: Politechnika Łódzka, Promotor: dr inż. Łukasz Supeł."

 

Informacje z dnia 07.04.2021 ze strony www:

Konkurs Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa rozstrzygnięty! - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)