ZYGMUNT KAMIŃSKI (1888 – 1969) – STUDIA I WYJAZDY STYPENDIALNE PODWALINĄ DLA BUDOWY PROGRAMU NAUCZANIA RYSUNKU NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

MONIKA NEFF, MIROSŁAW ORZECHOWSKI

STRESZCZENIE

Zygmunt Kamiński jest jedną z najważniejszych postaci dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - współorganizator tworzonej w 1915 r. uczelni i współautor programu nauczania na powstającym wówczas wydziale. Jednak, pomimo tego, że zajmuje istotne miejsce w ogólnej świadomości absolwentów, szczególnie tego pokolenia, które sam kształcił, do dziś nie doczekał się należnego studium życia i twórczości. Noty biograficzne odnajdywane w dostępnych opracowaniach są niepełne lub obciążone błędami. Dodatkowo, funkcjonujące w obiegu ogólnym mniej lub bardziej prawdziwe opinie czy anegdoty dotyczące jego osoby i jego poglądów, nieco zniekształcają ogląd postaci i z tej przyczyny także wymagają rzetelnego zbadania i weryfikacji. Materiały dotyczące okresu edukacji Z. Kamińskiego, będące podstawą do napisania artykułu, odnalezione zostały podczas prowadzenia szerokich prac badawczych nad zagadnieniem nauczania dyscyplin artystycznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Biogram Z. Kamińskiego obejmujący okres wczesnej młodości i lat edukacji opracowany został po raz pierwszy. Autorzy wykorzystali odnalezione dokumenty oraz prace z okresu studiów akademickich. Na podstawie tych materiałów zestawionych ze wspomnieniami Z. Kamińskiego z odpowiadających okresowi studiów przedziałów czasowych zrekonstruowano drogę jego edukacji przeplecioną wyjazdami stypendialnymi. Tak powstałe swego rodzaju itinerarium pozwoliło zarysować początki jego twórczości i dostrzec wpływ, jaki wiedza i doświadczenia twórcze zdobyte podczas studiów akademickich wywarły na, stworzony przez niego w przyszłości, program nauczania rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Słowa kluczowe: Zygmunt Kamiński, Zofia Trzcińska-Kamińska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska