LICHTARCHITEKTUR. KONCEPCJA „BUDOWANIA ŚWIATŁEM ELEKTRYCZNYM” W NIEMIECKIEJ DEBACIE ARCHITEKTONICZNEJ W LATACH OK. 1925-1933

FILIP BURNO

STRESZCZENIE

Tematem artykułu jest popularność idei „architektury światła” w niemieckiej debacie architektonicznej przełomu lat 20. i 30. XX w. Po I wojnie w Niemczech wzrosło znaczenie światła elektrycznego w kształtowaniu kompozycji architektonicznej. Na fasadach zmodernizowanych kamienic zaczęły pojawiać się reklamy świetlne podkreślające nowoczesny, funkcjonalistyczny charakter budowli. Neony były często zintegrowane z formą fasady. W niemieckim (głównie berlińskim) środowisku architektonicznym kręgu awangardy często formułowano wówczas postulat stworzenia „architektury światła”, uwzględnienia w całej kompozycji architektonicznej efektów świetlnych, które po zmroku mogą stworzyć całkiem nową, oryginalną a zarazem prostą kompozycję. Nocny wizerunek budynku mogły kształtować pasowe okna, neony, wysokie witryny sklepów. Światło elektryczne stawało się uzupełnieniem architektury, a nawet, jak w realizacjach Hansa Poelziga czy Ericha Mendelsohna –„materiałem” równie istotnym co żelbet, szkło i żelazo.

Słowa kluczowe: Niemcy, światło, modernizm

PEŁEN TEKST