GDYNIA I ZAKOPANE – „STYL ZAKOPIAŃSKI”, MODERNIZM, FUNKCJONALIZM. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

 

ANTONI JACEK KOSESKI

STRESZCZENIE

Gdynia i Zakopane to dwa słynne miasta na granicach II Rzeczypospolitej, pierwsze nad Bałtykiem, drugie pod Tatrami. Celem niniejszej pracy jest próba porównania pozornie odmiennego ich oblicza pod kątem architektury ośrodków. W obu – aczkolwiek w nieproporcjonalnym zakresie – zaistniał „styl zakopiański”, modernizm i funkcjonalizm.

Słowa kluczowe: polskie miasta, Gdynia, Zakopane „styl zakopiański”, modernizm, funkcjonalizm