KONFERENCJE NAUKOWE W 2016r.

Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba Dofinans.
data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa między-narodowa ogółem z zagranicy wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

1. "Młode miasto 2.0. Współczesne zagadnienia miejskiej transformacji", Gdańsk,

14-15.IV.2016

TUP, KPZK PAN   x około 100 15 11  
2. "Klasyfikacja i kategoryzacja zabytków", Łazienki Królewskie, Warszawa 18-19.IV.2016

ICOMOS,

Współorganizacja KAiU

x   około 70 10 8  
3. "Modernizm prawem chroniony?" 12-13.V. 2016, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa Patronat KAiU x   około 50 0 13  
4. "Innovative structural systems in architecture" 3-5. XI.2016 Wrocław

Wrocławski Oddział PAN,

Patronat KAIU

  x około 40 7 15  

5. "Fenomen pogranicza- rola planowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju"

14.X.2016, ZUT Szczecin

Patronat KAIU   x około 45 5 8  

6. POSIEDZENIE KOMITETÓW KILiW PAN i KAiU PAN

Z OKAZJI JUBILEUSZU 70LECIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 20-21.X.2016, WBiA ZUT Szczecin

Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego Patronat KAiU     około 400 11 11  
7. "Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej II poł. XX wieku" 17-18.XI.2016, ASP Warszawa Współorganizacja KAiU x   około 120 0 12  
8. XV Międzynarodowa Konferencja naukowa "Definiowanie Przestrzeni architektonicznej- dom w mieście- właściwości rzeczy architektonicznych", 25-26.XI.2016, PK. Kraków Patronat KAiU   x około 82 12 14  
9. "Dziedzictwo XX wieku. Kryteria wyboru, zasady ochrony", 5-6.XII. 2016, Zamek Królewski Warszawa

Organizator ICOMOS

Współorganizacja KAiU

x  

około

100

0 15  

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych