Zeszyt 1/2015 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 1/2015

Contents and summaries - see below:

 

OKŁADKA KAIU 1.2015 ok 08.12.2015 druk 

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

RECENZENCI

Profesorowie: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ, Magdalena STANISZKIS

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

 

Jan Maciej CHMIELEWSKI, Monika SZCZYPIORSKA, Czy Warszawa mogła być inaczej odbudowywana – alternatywna historia miasta  pełen tekst  / Jan Maciej CHMIELEWSKI, Monika SZCZYPIORSKA, Could Warsaw be differently rebuilt – alternative history of the city  full text

Katarzyna GRYNIEWICZ-BALIŃSKA, Historyczne ogrody działkowe Wrocławia jako element planowego systemu zieleni miejskiej   pełen tekst cz. 1   cz. 2 /  Katarzyna GRYNIEWICZ-BALIŃSKA, Historical allotment gardens of the city of Wrocław as an element of urban greenery system planning  full text

Izabela KORCZYŃSKA, Jak nas widzą z daleka. O książce:Medieval Art, Architecture and Archaeology in Cracow and Lesser Poland” pełen tekst  /  Izabela KORCZYŃSKA,How they see us from afar. About: “Medieval Art, Architecture and Archaeology in Cracow and Lesser Poland” full text

Spis zawartości Kwartalnika Architektury i Urbanistyki, roczniki 2012–2014  pełen tekst  /  Contents of Architecture and Town Planning Quarterly, 2012–2014  full text