Zeszyt 3/2014 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej. 
Architectural and Town Planning Quarterly
3/2014

Contents and summaries - see below:

 

 

OKŁADKA KAIU 3.2014 lit bordowy

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt),
Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

RECENZENCI

Profesorowie: Jan Maciej Chmielewski, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Jadwiga ROGUSKA, Małgorzata ROZBICKA

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS
Michał PSZCZÓŁKOWSKI, Architektura Brześcia nad Bugiem w latach II Rzeczypospolitej   pełen tekst cz.1  cz.2  cz.3  /
Architecture of Brest-on-the-Bug in the Second Polish Republic  full text
Karolina MATYSIAK, Zespół mieszkaniowy Towarzystwa Osiedli Robotniczych na warszawskim Grochowie  pełen tekst / Housing Estate of Workers Society in Warsaw’s Grochow  full text
Janusz PACHOWSKI, Campus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kampus Politechniki Świętokrzyskiej – kreacja akademickiej przestrzeni społecznej Kielc. Część I  pełen tekst / Campus of Jan Kochanowski University, Campus of Kielce University of Technology - creation of academic public space in Kielce. Part 1  full text