Zeszyt 2/2014 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej. 
Architectural and Town Planning Quarterly 2/2014

Contents and summaries - see below:

 

 

OKŁADKA KAIU 2.2014 lit bordowy

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt),
Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS
Jerzy WOJTOWICZ, Tła edukacji cyfrowej w architekturze
pełen tekst / The background of digital education in architecture full text
Jan SŁYK, Eksperyment, symulacja – techniki projektowe i wyzwania edukacyjne  pełen tekst /
Experiment, simulation – design techniques and educational challenges full text
Krzysztof KOSZEWSKI, Edukacja architektoniczna w dobie rewolucji informatycznej. Refleksje nad założeniami programu studiów Architecture for Society of Knowledge w kontekście aktualnej kondycji dyscypliny pełen tekst /
Architectural education in the era of IT revolution. Reflections on the assumptions of Architecture for Society of Knowledge study programme in the context of the current status of the discipline full text
Łukasz PIĄTEK, Nauka przez doświadczenie w edukacji architektonicznej. Projekt i realizacja interaktywnych eksponatów naukowych dla Centrum Nauki Kopernik pełen tekst /
Experiential learning in architectural education. Design and installation of interactive scientific displays for the Copernicus Science Centre full text
Krystian KWIECIŃSKI, Przemysłowa indywidualizacja w architekturze budynków mieszkalnych  pełen tekst /
Mass customization in residential buildings full text
Jacek MARKUSIEWICZ, PRC Analysis. Automatyzacja linijki słońca pełen tekst /
PRC Analysis. Automating the shadow analysis full text
Sławomir KOWAL, Wirtualna rekonstrukcja struktury osadniczej. Protomiasto Pułtusk, XIII–XIV w. pełen tekst /
The virtual reconstruction of a settlement. The protocity of Pułtusk, 13th–14th century full text
Agata PASTERNAK, Optymalizacja strukturalna dla architektów
pełen tekst / Structural optimisation for architects full text
Miłun TRZASKOWSKI, Wspomaganie komputerem procesu projektowania terminali pasażerskich pełen tekst /
Computer-assisted designing of passenger terminals full text
Dyskusja – podsumowanie pełen tekst / Discussion – summary full text