Zeszyt 2/2013 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 2/2013

Contents, summaries and full texts - see below:

 

 

okładka2.2013a

 

  

RADA NAUKOWA

Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buliński (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt),
Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

RECENZENCI
Profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Sławomir GZELL, Wanda KONONOWICZ,
Jadwiga ROGUSKA
 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ, Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku. Część 2. Kościoły z XIV w.  pełen tekst cz.1   cz.2  cz.3 / Medieval hall churches in Silesia. Part 2. Churches in the 14th c. full text

Czesław BIELECKI, Architektura jako scenariusz  pełen tekst / Architecture as a screenplay  full text

Anna MAJEWSKA, Budowa Elektrycznej Kolei Dojazdowej determinantą rozwoju strefy podmiejskiej Warszawy  pełen tekst cz.1  cz.2 / Building of the Electric Communter Railway as a determining factor in the development of suburban Warsaw  full text

Anna P.GAWLIKOWSKA, Odnawialne źródła energii w planowaniu przestrzennym na przykładzie energetyki wiatrowej  pełen tekst / Renewable energy in urban planning on the example of wind energy  full text