Zeszyt 1/2013 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 
Architectural and Town Planning Quarterly 1/2013
Contents, summaries and full texts - see below:
 
 OKŁADKA KAIU 1.2013
   
RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buliński (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt),
Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
    
RECENZENCI
Profesorowie: Wanda KONONOWICZ, Robert KUNKEL, Jadwiga ROGUSKA,
Małgorzata ROZBICKA
   
ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS