Zeszyt 2/2012 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 2/2012

Contents, summaries and full texts - see below:

okadka_2.2012
 
RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buliński (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
RECENZENCI
Profesorowie: Maurizio BORIANI, Jan Maciej CHMIELEWSKI, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Wanda KONONOWICZ, Hanna MICHALAK, Jadwiga ROGUSKA

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Annalisa VIATI NAVONE, Architekt Luigi Moretti. Od racjonalizmu do „l’art informel” – sztuki informelu pełen tekst / The Architect Luigi Moretti. From Rationalism to Informalism full text

Justyna WOJTAS SWOSZOWSKA, Aldo Rossi – architekt i teoretyk. Dylematy architektury po modernizmie pełen tekst / Aldo Rossi – architect and theorist. The dilemmas of architecture after modernizm full text

João CAMPOS, Viana de Lima (1913-1991) – a Portuguese architect within the panorama of modern European architecture pełen tekst/ Viana de Lima (1913-1991) – a Portuguese architect within the panorama of modern European architecture full text

Marek MISTEWICZ, Mosty w traktatach architektonicznych na początku epoki nowożytnej pełen tekst / Bridges in architectural treatises from the beginning of the modern period full text