Zeszyt 1/2011 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural and Town Planning Quarterly 1/2011
Contents and summaries - see below:

 

okladkaok

ZAWARTOŚĆ NUMERU/CONTENTS

 

PRACE, STUDIA I MATERIAŁY / WORKS, STUDIES AND MATERIALS

Petro RYCHKOV, Kartografia Równego z XVIII i XIX wieku s.3-26 pełen tekst cz. 1 cz. 2 / Cartography of Rivne city of 18th - 19th centuries s. 26

Katarzyna ŁAKOMY, Przemiany budownictwa willowego na przestrzeni dziejów s. 27-37 pełen tekst/Changes in villa construction through history s. 37

Jadwiga ROGUSKA, Okna i ich oprawa architektoniczna w warszawskich kamienicach w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku s. 38-68 pełen tekst cz. 1 cz. 2 / Windows and windows frames in Warsaw tenement houses in the mid 19th century and the beginning of the 20th century s. 69

Agata SZMITKOWSKA, Gmach Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie s. 70-80 pełen tekst / The Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw s. 81

Barbara CHMIELARSKA-ŁOŚ, Ewa POPŁAWSKA-BUKAŁO, Nieznane obiekty architektury nowoczesnej w Śródborowie s. 82-101 pełen tekst /Unknown buildings of modern architecture of the 1920s and 1930s in Śródborów s. 101

 

SYLWETKI / SILHOUETTES

Małgorzata ROZBICKA, Józef Handzelewicz (1880-1963): architekt, inżynier-ceramik i przemysłowiec s. 102-127 pełen tekst/ Józef Handzelewicz (1880-1963) – architect, ceramic engineer, and industrialist s. 128

RECENZJE / REVIEWS

Tomasz DZIUBECKI, James R. Lindow, “The Renaissance Palace in Florence. Magnificence and Splendour in Fifteenth-Century Italy”, wyd. Ashgate Publishing Ltd., Aldershot-Burlington VT 2007 s. 129-131 pełen tekst / James R. Lindow, “The Renaissance Palace in Florence. Magnificence and Splendour in Fifteenth-Century Italy”, Ed. Ashgate Publishing Ltd., Aldershot-Burlington VT 2007 s. 131

 

AKTUALNOŚCI / CURRENT EVENTS

 
[Redakcja] Jadwiga ROGUSKA, Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell – doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej s. 132-133 pełen tekst / Prof. Sławomir Gzell, Ph. D. Dipl. Arch. – Doctor Honoris Causa Poznań Uniwersity of Technology