Zeszyt 4/2009 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej. 

Architectural and Town Planning Quarterly 4/2009
Contents and summaries - see below:
 

okadka kaiu 4.2009

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS