Zeszyt 1/2009 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakłademWarszawskiej Drukarni Naukowej. 
Architectural & Town Planning Quarterly 1/2009
Contents and summaries - see below:
 
okadka 1.2009
 
ZAWARTOŚĆ NUMERU/CONTENTS
 
PRACE/ WORKS
 
STUDIA/ STUDIES
RECENZJE/ COMMENTS
Rafał EYSYMONTT, Mateusz GOLIŃSKI, Kraków, red. Zdzisław Noga, autorzy: Zbigniew Beiersdorf, Cezary Buśko, Jadwiga Bzinkowska, Sławomir Dryja, Elżbieta Firlet, Kamila Follprecht, Waldemar Komorowski, Bogusław Krasnowolski, Jacek Laberschek, Marta Marek, Ewa Niedziałkowska, Waldemar Niewalda, Zdzisław Noga, Zbigniew Pianowski, Jacek Purchla, Kazimierz Radwański, Halina Rojkowska, Ryszard Skowron, Janina Stoksik, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, oprac. kartogr. Tomasz Szpytma, konsult. kartogr. Jerzy Ostrowski, tłum. ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa, (Atlas Historyczny Miast Polskich / Historical Atlas of Polish Towns, red. Roman Czaja, t. V: Małopolska / Lesser Poland, red. Zdzisław Noga, z. 1) Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa / Wydawnictwo ANTYKWA, Kraków 2007, ss. 96 + 37 planów i map + 18 reprodukcji widoków, panoram i planów rozwoju + 23 rekonstrukcje rozwoju przestrzennego s.78-82 / Cracow, edited by Zdzisław Noga, authors: Zbigniew Beiersdorf, Cezary Buśko, Jadwiga Bzinkowska, Sławomir Dryja, Elżbieta Firlet, Kamila Follprecht, Waldemar Komorowski, Bogusław Krasnowolski, Jacek Laberschek, Marta Marek, Ewa Niedziałkowska, Waldemar Niewalda, Zdzisław Noga, Zbigniew Pianowski, Jacek Purchla, Kazimierz Radwański, Halina Rojkowska, Ryszard Skowron, Janina Stoksik, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, cartography: Tomasz Szpytma, cartography consultant: Jerzy Ostrowski, English translation: Teresa Bałuk-Ulewiczowa, (Atlas Historyczny Miast Polskich / Historical Atlas of Polish Towns, edited by Roman Czaja, volume V: Małopolska / Lesser Poland, edited by Zdzisław Noga, from 1) Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa [Association of Cracow History and Historical Monuments Lovers]/ Wydawnictwo ANTYKWA, Cracow 2007, 96 pages + 37 plans and maps + 18 reproductions of views, panoramas and development plans + 23 spatial development reconstructions p. 82