Zeszyt 3/2008 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural & Town Planning Quarterly 3/2008
Contents and summaries - see below:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

PRACE BADAWCZE TERENOWE / FIELD RESEARCH

Edmund MAŁACHOWICZ, Architektura sakralna na Śląsku w IX – X wieku s. 3-12 / Sacral architecture in Silesia in IX – X centuries p. 12
Dariusz CHODKOWSKI, Wiesława CHODKOWSKA, Gdzie w Olsztynie jest Ratusz Stary? s. 13-23 / Where is the Old Town Hall in Olsztyn? p. 24

STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS

Jolanta PUTKOWSKA, Warszawska podmiejska rezydencja Izabeli Czartoryskiej w Powązkach s. 25-41 / The Warsaw suburban residence of Izabela Czartoryska in Powązki p. 42
Izabela KOPANIA, Pałac w Zarzeczu w świetle nowych badań s. 43-50 / Palace in Zarzecze in the light of new research p. 51
Agnieszka LISOWSKA, Ewangelicka szkoła dla chłopców w Oleśnicy. Treści ideowe dekoracji budynku szkolnego s. 52-62 / Evangelic school for boys in Oleśnica. Ideological content of the school building decorations p. 63
Maciej ZŁOWODZKI, Współczesne biura – rola, forma i przestrzeń aktywności s. 64-80 / Contemporary offices – roles, form and working space p. 81