EWANGELICKA SZKOŁA DLA CHŁOPCÓW W OLEŚNICY.
TREŚCI IDEOWE DEKORACJI BUDYNKU SZKOLNEGO

AGNIESZKA LISOWSKA

W latach 1911-13 wybudowano w Oleśnicy nowoczesny obiekt szkolny mający pomieścić około 1000 uczniów. Neorenesansowy budynek nawiązywać miał do tradycji książęcego zamku. Szkoła spełniała ówczesne wymogi nauczania, posiadała salę sportowo-bankietową, nowocześnie urządzone sale lekcyjne, takie jak do fizyki czy rysunku. Budynek był bardzo dobrze doświetlony dzięki dużym oknom. Na dziecińcu szkolnym oprócz boiska do gimnastyki znalazł się również ogródek do lekcji botaniki. Duży gmach posiadał bogaty detal o symbolice związanej bezpośrednio z funkcją obiektu, jak również podkreślający związki szkoły z miastem (herby). W 1930 roku oddano do użytku nową część dobudowaną do obiektu. Przeznaczona ona była na szkołę średnią mającą kształcić pracowników administracji, handlu i przemysłu. Część ta została doskonale zharmonizowana z istniejącą bryłą.