TENDENCJE STOSOWANIA NARZĘDZI CYFROWYCH DLA PREZENTACJI I POPULARYZOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


RAFAŁ LAMORSKI

Artykuł przedstawia obecne kierunki rozwoju możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych dla prezentacji i popularyzowania dziedzictwa kulturowego. Zaprezentowane zostały metody wykorzystania do tego celu najnowszych technologii i systemów multimedialno - wizualnych oraz technik bazodanowych. W treści poruszono zagadnienia: wirtualizacji dziedzictwa kultury - sztucznego odwzorowania symulującego rzeczywisty obiekt, wirtualnej turystyki i muzealnictwa, komputerowej rekonstrukcji nie istniejących obecnie obiektów zabytkowych, tworzenia modeli obiektów nigdy nie zrealizowanych na podstawie rysunków archiwalnych i projektów oraz tworzenia komputerowych modeli wizji literackich i symboli historycznych.
Celem było wykazanie aktualności omawianych zagadnień w kontekście postępu naukowo technicznego oraz coraz powszechniejszego dostępu do multimedialnych form prezentacji zagadnień: nauki, techniki, sztuki, historii i kultury.