IV spotkanie– 18. października 2021r. on-line

Program spotkania:

  • Przywitanie osób zaproszonych do współpracy z Sekcją
  • Przedstawienie problematyki będącej przedmiotem dyskusji pod kątem możliwości podjęcia współpracy
  • Dyskusja
  • Prezentacja prof. M. Motaka „Regiony historyczne w Polsce a urbanizacja i urbanistyka. Próba ogólnej systematyki”
  • Dyskusja, wnioski

III spotkanie 5 stycznia.2021r. on-line

Sformułowanie finalnej wersji odpowiedzi na pismo MRPiT dotyczące opracowywania planów ogólnych i standardów urbanistycznych.

II spotkanie dnia 30. grudnia 2020 r. on-line

Dyskusja, wnioski, uwagi oraz propozycja struktury odpowiedzi Sekcji Urbanistyki KAiU PAN na pismo MRPiT dotyczące opracowywania planów ogólnych i standardów urbanistycznych.

I spotkanie dnia 27. listopada 2020 r. on-line

Program spotkania:

  • Propozycje programowe dot. działalności Sekcji Urbanistyki KAiU
  • Sprawy organizacyjne
  • Wstęp do dyskusji dot. definicji ładu przestrzennego
  • Wolne wnioski