Zeszyt 1-2/2018 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Politechniki Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk
Architectural and Town Planning Quarterly 1-2/2018

Contents and summaries - see below:

 

Okladka KAiU 122018

RADA NAUKOWA – SCIENTIFIC COMMITTEE
Fabrizio APOLLONIO (Bolonia), Sławomir GZELL (Warszawa), Krzysztof Koszewski (Warszawa), Magdalena Kozień-Woźniak (Kraków), Lucyna Nyka (Gdańsk), Elke Pahl-Weber (Berlin), Jadwiga Roguska (Warszawa)

RECENZENCI
Maciej Czarnecki, Piotr Kilanowski, Małgorzata Mirecka, Małgorzata Rozbicka, Grzegorz Rytel, Alicja Szmelter

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

PRACE / WORKS

Filip BURNO, Lichtarchitektur. Koncepcja „budowania światłem elektrycznym” w niemieckiej debacie architektonicznej w latach ok. 1925-1933 / Lichtarchitektur. The idea of “building with electric light” in the German architectural disputation of 1925-1933

STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS

Lubow ŻWANKO, Michał PSZCZÓŁKOWSKI, Aleksander Rzepiszewski, pionier wczesnego modernizmu w Charkowie (ok. 1909-1915) / Aleksander Rzepiszewski, pioneer of early modernism in Kharkiv (ca. 1909-1915)

Daniel MIKULSKI, Przekształcenia architektury siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce w 1 połowie XX wieku, na przykładzie dworów i pałaców ziemi średzkiej / Transformations of the architecture of mansions in the Wielkopolska Region in the First Half of the 20th Century, on the example of manors and palaces in the Środa Wielkopolska Region

Paweł PEDRYCZ, Ogólne porównanie wpływu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Warunków Zabudowy na przestrzeń małych miast województwa świętokrzyskiego / General Comparison of the Impact of Local Spatial Development Plans and Development Conditions for small towns in the Świętokrzyskie Voivodeship

SPRAWOZDANIA / REPORTS

Leszek OPYRCHAŁ, Rusłan NAHNYBIDA, Paryski plan Kamieńca Podolskiego z 1772 r. / The Paris Plan of Kamieniec Podolski from 1772