PARYSKI PLAN KAMIEŃCA PODOLSKIEGO Z 1772 R.

LESZEK OPYRCHAŁ, RUSŁAN NAHNYBIDA

STRESZCZENIE

Artykuł omawia nieznany do tej pory polskim badaczom plan Kamieńca Podolskiego, który znajduje się w zbiorach archiwum francuskiego Ministerstwa Obrony i francuskich sił zbrojnych w podparyskim zamku Vincennes.

Słowa kluczowe: Kamieniec Podolski, twierdza, fortyfikacje

PEŁEN TEKST