PRZEKSZTAŁCENIA ARCHITEKTURY SIEDZIB ZIEMIAŃSKICH W WIELKOPOLSCE W 1 POŁOWIE XX WIEKU NA PRZYKŁADZIE DWORÓW I PAŁACÓW ZIEMI ŚREDZKIEJ

DANIEL MIKULSKI

STRESZCZENIE

Presja cywilizacyjna oraz zmiana uwarunkowa┼ä spo┼éecznych prze┼éomu XIX i XX wieku wywo┼éa┼éy siln─ů potrzeb─Ö przekszta┼éce┼ä architektury dwor├│w i pa┼éac├│w. Proces ten, z r├│┼╝n─ů dynamik─ů, przebiega┼é do ko┼äca lat 30. XX w. Celem podj─Ötych bada┼ä by┼éo rozpoznanie dzia┼éalno┼Ťci budowlanej ziemian w kontek┼Ťcie modernizacji siedzib ziemia┼äskich w Wielkopolsce w 1 po┼éowie XX wieku. W centrum zainteresowania znalaz┼éa si─Ö analiza r├│┼╝nych sposob├│w kszta┼étowania bry┼éy obiektu, kt├│re wiod┼éy do zasadniczej zmiany zewn─Ötrznego wizerunku siedziby poprzez rozbudowy, przebudowy lub wzniesienie nowego budynku. Dotychczasowe prace badawcze ogranicza┼éy si─Ö zwykle do identyfikacji przekszta┼éce┼ä pojedynczych siedzib ziemia┼äskich, nierzadko tych o znacz─ůcych walorach architektonicznych. Dlatego zamiast szczeg├│┼éowego przegl─ůdu obiekt├│w w artykule podj─Öto pr├│b─Ö sformu┼éowania pewnej syntezy okre┼Ťlaj─ůc skal─Ö i dynamik─Ö ruchu budowlanego. Tego problemu dotyczy┼éy badania, kt├│rymi obj─Öto wszystkie siedziby ziemia┼äskie z obszaru ziemi ┼Ťredzkiej zlokalizowanej w centralnej Wielkopolsce.

S┼éowa kluczowe: dw├│r, pa┼éac, modernizacja, rozbudowa, przebudowa, ziemia ┼Ťredzka

PEŁEN TEKST