Zeszyt 4/2017 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 4/2017
Contents and summaries - see below:

 

 

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João 
CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)


RECENZENCI

Recenzenci  – profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Joanna GIECEWICZ, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Bogna LUDWIG, Idee modernizmu w architekturze a przestrzeń miasta europejskiego   /   The ideas of modernism in architecture and the urban space of European cities

Dorota ANTONOWICZ, Kinga KIMIC, Rezydencja magnacka Radziwiłłów w Białej Podlaskiej – historia, przemiany, stan przetrwania   /   The magnate residence of the Radziwiłł family in Biała Podlaska – history, transformations, state of preservation

Monika GAŁA-WALCZOWSKA, Wątki znaczeniowe i symbolika architektury XIX wieku   /   Threads of significance and symbolism in the architecture of the 19th century

Paweł SZUMIGAŁA, Ulica Święty Marcin – doświadczenia poznańskie   /   Święty Marcin Street – Poznań experience