Zeszyt 1/2016 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk
Architectural and Town Planning Quarterly 1/2015
Contents and summaries - see below:

OKŁADKA KAIU 1.2016 poprawiona

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

RECENZENCI
Profesorowie: Anna DYBCZYŃSKA-BUŁYSZKO, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Robert KUNKEL, Wanda KONONOWICZ

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Andrzej NIEZABITOWSKI, Narracja architektoniczna – interpretacje, spekulacje czy fakty empiryczne? pełen tekst / Architectural narration – interpretations, speculations or empirical facts? full text

Bogna LUDWIG, Fasada wklęsło-wypukła (parete ondulata) w architekturze europejskiej  pełen tekst / The technic convex-concave façade (parete ondulata) in European architecture full text

Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK, Drezdeńskie plany Kamieńca Podolskiego pełen tekst / Drezden maps of the Kamieniec Podolski fortifications full text