Zeszyt 1/2016 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk
Architectural and Town Planning Quarterly 1/2015
Contents and summaries - see below:

OKŁADKA KAIU 1.2016 poprawiona

RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Lucyna NYKA (Gda┼äsk), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta TROCKA–LESZCZY┼âSKA (Wroc┼éaw), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

RECENZENCI
Profesorowie: Anna DYBCZYŃSKA-BUŁYSZKO, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Robert KUNKEL, Wanda KONONOWICZ

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

Andrzej NIEZABITOWSKI, Narracja architektoniczna – interpretacje, spekulacje czy fakty empiryczne? pe┼éen tekst / Architectural narration – interpretations, speculations or empirical facts? full text

Bogna LUDWIG, Fasada wkl─Ös┼éo-wypuk┼éa (parete ondulata) w architekturze europejskiej  pe┼éen tekst / The technic convex-concave façade (parete ondulata) in European architecture full text

Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK, Drezdeńskie plany Kamieńca Podolskiego pełen tekst / Drezden maps of the Kamieniec Podolski fortifications full text