Zeszyt 1/2015 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 1/2015

Contents and summaries - see below:

 

OK┼üADKA KAIU 1.2015 ok 08.12.2015 druk 

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Lucyna NYKA (Gda┼äsk), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta Trocka–Leszczy┼äska (Wroc┼éaw), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

RECENZENCI

Profesorowie: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ, Magdalena STANISZKIS

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

 

Jan Maciej CHMIELEWSKI, Monika SZCZYPIORSKA, Czy Warszawa mog┼éa by─ç inaczej odbudowywana – alternatywna historia miasta  pe┼éen tekst  / Jan Maciej CHMIELEWSKI, Monika SZCZYPIORSKA, Could Warsaw be differently rebuilt – alternative history of the city  full text

Katarzyna GRYNIEWICZ-BALI┼âSKA, Historyczne ogrody dzia┼ékowe Wroc┼éawia jako element planowego systemu zieleni miejskiej   pe┼éen tekst cz. 1   cz. 2 /  Katarzyna GRYNIEWICZ-BALI┼âSKA, Historical allotment gardens of the city of Wroc┼éaw as an element of urban greenery system planning  full text

Izabela KORCZY┼âSKA, Jak nas widz─ů z daleka. O ksi─ů┼╝ce:Medieval Art, Architecture and Archaeology in Cracow and Lesser Poland” pe┼éen tekst  /  Izabela KORCZY┼âSKA,How they see us from afar. About: “Medieval Art, Architecture and Archaeology in Cracow and Lesser Poland” full text

Spis zawarto┼Ťci Kwartalnika Architektury i Urbanistyki, roczniki 2012–2014  pe┼éen tekst  /  Contents of Architecture and Town Planning Quarterly, 2012–2014  full text