Zeszyt 2/2012 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 2/2012

Contents, summaries and full texts - see below:

okadka_2.2012
 
RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buli┼äski (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta Trocka–Leszczy┼äska (Wroc┼éaw), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
RECENZENCI
Profesorowie: Maurizio BORIANI, Jan Maciej CHMIELEWSKI, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Wanda KONONOWICZ, Hanna MICHALAK, Jadwiga ROGUSKA

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

Annalisa VIATI NAVONE, Architekt Luigi Moretti. Od racjonalizmu do „l’art informel” – sztuki informelu pe┼éen tekst / The Architect Luigi Moretti. From Rationalism to Informalism full text

Justyna WOJTAS SWOSZOWSKA, Aldo Rossi – architekt i teoretyk. Dylematy architektury po modernizmie pe┼éen tekst / Aldo Rossi – architect and theorist. The dilemmas of architecture after modernizm full text

João CAMPOS, Viana de Lima (1913-1991) – a Portuguese architect within the panorama of modern European architecture pe┼éen tekst/ Viana de Lima (1913-1991) – a Portuguese architect within the panorama of modern European architecture full text

Marek MISTEWICZ, Mosty w traktatach architektonicznych na pocz─ůtku epoki nowo┼╝ytnej pe┼éen tekst / Bridges in architectural treatises from the beginning of the modern period full text