Zeszyt 4/2011 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 4/2011

Contents, summaries and full texts - see below:

 
 

Okadka4.2011

 

RADA NAUKOWA
Profesorowie: Wojciech BULI┼âSKI (Kraków), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa),
Petro RYCHKOV (Ukraina), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

 

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2011

Profesorowie:

Jan M. CHMIELEWSKI
Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA
Jacek GYURKOVICH
Sławomir GZELL
Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Lech KŁOSIEWICZ
Wanda KONONOWICZ
Jerzy KOWALCZYK
Robert KUNKEL
Leszek LASKOWSKI
Piotr LORENS
Ewa ŁUŻYNIECKA
Joanna OLENDEREK
Jolanta PUTKOWSKA
Elżbieta RYŃSKA
Wanda ŚLIWIŃSKA-ŁADZIŃSKA
Jan TAJCHMAN
Maria WAŁKOWSKA-STAWICKA
Miriam WIŚNIEWSKA

 

Wydawca, redakcja, druk i dystrybucja

 

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

Wprowadzenie pełen tekst

 

Jan Maciej CHMIELEWSKI, Szkoła projektowania urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pełen tekst cz. 1 cz. 2 cz. 3 / Urban design school at Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology

 

Wojciech BARTOSZCZUK,Judyta WESOŁOWSKA, Wykaz publikacji i opracowań naukowych w całokształcie dorobku prof. dr hab. inż. arch. Jana Macieja Chmielewskiego pełen tekst / List of scientific publications and works in the ensemble of achievements of Professor Jan Maciej Chmielewski PhD, DSc, Architect

 

Krystyna SOLAREK, Wspó┼éczesne koncepcje rozwoju miasta pe┼éen tekst / Contemporary concepts of city development

 

Ma┼égorzata MIRECKA, Prawne aspekty ochrony warto┼Ťci przyrodniczych w planowaniu przestrzennym pe┼éen tekst /Legal Aspects of Environmental Values in Spatial Planning

 

Tomasz MAJDA, Wp┼éyw regulacji prawnych na mo┼╝liwo┼Ťci planowego sterowania rozwojem obszarów wiejskich pe┼éen tekst / Ifluence of legal conditions on possibilities of development of rural areas

 

Anna MAJEWSKA, Osiedla planowane w strefie podmiejskiej Warszawy pełen tekst / Housing Estates Planned in Suburban Zone of Warsaw

 

Judyta WESO┼üOWSKA, Przestrzenne uwarunkowania gospodarki odpadami w ┼Ťrodowisku zamieszkania pe┼éen tekst /Spatial determinants of waste management in the home environment

 

Informacje dla Autorów