Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub pod patronatem Komitetu w 2013 r.

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

XIII  edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: "Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej", 22-23 listopada 2013 roku. "Zapis przestrzeni architektonicznej" - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

współorganizator

-

+

80

15

20

-

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dom Jutra Osiedle Jutra" Zakopane, 18 - 19 października 2013

współorganizator

-

+

60

5

20

-

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ular 7  - Odnowa Krajobrazu Miejskiego  26 - 27 września 2013 roku w Kroczycach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

współorganizator

-

+

60

2

30

12 tys. zł

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN

p.t.  "Wizja architektury jutra", 1. stycznia 2013r., oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

organizator

+

-

35

-

5

-

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t. „Stan obecny i perspektywy rozwoju kierunku architektura i urbanistyka na polskich uczelniach”, 24. maja 2013 r., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

organizator

+

-

20

-

3

-

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN p.t. „Przyszłość miast średniej wielkości”, 27. września 2013 r. Kroczyce k. Zawiercia

organizator

+

-

40

-

8

-

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych