PORZĄDEK III ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023

 

PORZĄDEK III ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023

  1. Sprawy organizacyjne: nowi członkowie Komitetu, regulamin, ustalenie członkostwa sekcji.
  2. Przypomnienie o Nagrodzie Witruwiusza, przełożone konferencje,
  3. Uczestnictwo członków Komitetu w powołanym w Berlinie Aliansie Akademii
  4. Po spotkaniu KPZK, próba zdefiniowania pojęcia ładu przestrzennego i przygotowanie się do dyskusji na ten temat.
  5. Ustalenie terminu i programu merytorycznej części następnego zebrania
  6. Sprawy wniesione.