PORZĄDEK II ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023

  1. Wybór nowych Członków KAiU PAN z listy sformułowanej przed zebraniem przez Członków Komitetu
  2. Informacje bieżące przekazane przez Przewodniczącego KAiU PAN, Profesora Sławomira Gzella
  3. Dyskusja dotycząca składów osobowych Sekcji KAiU PAN
  4. Dyskusja dotycząca Regulaminu Komitetu AiU PAN
  5. Dyskusja dotycząca Planu Pracy KAiU PAN
  6. Omówienie sprawy następnej edycji nagrody KAiU PAN imienia Marka Witruwiusza.
  7. Omówienie sprawy ewentualnego przyznawana nagrody Komitetu AiU PAN za dzieła architektury i urbanistyki.