ZAPROSZENIE- XII ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

 

ZAPROSZENIE

Szanowne Panie Profesor
Szanowni Panowie Profesorowie
Członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Członkowie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN

W imieniu obydwu Przewodniczących i Prezydiów Komitetów zapraszam na wspólne zebranie,
które odbędzie się w Warszawie,
w sali 407 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
Aleja Armii Ludowej 16, dnia 29 marca br., o godzinie 12.00.

Tematem głównym spotkania, oprócz bieżących zagadnień interesujących oba Komitety, będzie ważna dziś i dyskutowana w wielu środowiskach sprawa, którą i my powinniśmy się zająć:
„Przestrzenie publiczne, wnętrza miejskie: spojrzenie inżynierskie”.
Oczywiście w dyskusji tej bierzemy udział i my, podobnie jak socjologowie, psychologowie, artyści, animatorzy ruchów miejskich, dziennikarze, lista ta jest długa.
Jak by jednak nie byli wszyscy wymienieni zaangażowani w dyskusje o przestrzeniach publicznych, to w końcu w naszych rękach leży ostateczne nadanie im kształtu, do nas zwracają się wszyscy o fizyczne zaprojektowanie owych przestrzeni. A potem je realizujemy, inżynierowie i inżynierowie architekci.

Proponujemy aby po dwóch / po dwoje Członków każdego Komitetu przygotowało krótkie, piętnastominutowe wystąpienia. Razem będziemy mieli godzinę wstępnych propozycji do dyskusji, która też powinna potrwać około godziny.
Wyobrażam sobie, że z każdej strony jedna wypowiedź dotyczyłaby np. ścian wnętrz miejskich, druga podłogi (dla wyjaśnienia: tak w urbanistyce nazywamy te elementy, które tworzą miejskie wnętrza). Wyobrażam sobie, że dostalibyśmy np. przegląd niecodziennych konstrukcji ścian budynków, które w ponadprzeciętny sposób zamieniają budynki w dzieła sztuki. Tego samego możemy oczekiwać od opisów podłóg miejskich.

W razie pytań proszę telefonować: Sławomir Gzell,.
Pozdrawiam wszystkich
Do zobaczenia 29 marca 2019

w imieniu prof. Kazimierza Furtaka
Przewodniczącego KILiW
oraz swoim Sławomir Gzell


Warszawa, 17 lutego 2019r.