PORZĄDEK X ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

 

1. Wręczenie Nagrody im.  Marka Witruwiusza p. prof. Krzysztofowi Pawłowskiemu za książki o urbanistyce francuskiej oraz wyróżnienia p. dr Grażynie Kodym-Kozaczko z książkę o urbanistyce Poznania w XX wieku,

2. Sprawozdanie ze spotkania plenarnego IV Wydziału (10 maja 2018r.),

3. Sprawozdanie z inauguracji pracy Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (także 10 maja br., tyle że wieczorem)

4. Sprawozdanie z postępu prac nad książką opracowywana przez KAiU

5. Dalsza dyskusja nad proponowanym na rok przyszły programem Następcy,

6. Sprawy wniesione.