PORZĄDEK VIII ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

 

Porządek zebrania:

1.Krótkie sprawozdanie z działalności Prezydium, wraz z dyskusją nad tym sprawozdaniem, w tym informacja dotycząca przebiegu prac związanych z wydaniem wspólnej książki,

2. Nagroda Komitetu - sprawozdanie z obrad Kapituły Konkursowej,

3.Informacja o nagrodach IV Wydziału  PAN,

4. Dyskusja na temat pism kontestujących budowę pomników na Placu Zwycięstwa w Warszawie,

5. Wyznaczenie zadań na bieżący rok,

6. Ustalenie terminów zebrań do końca roku 2018 (lub do końca zimowego semestru roku akademickiego 2018/2019),

7. Wolne wnioski, 

8. Zamknięcie zebrania.