Dnia 3 grudnia 2021 roku, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za rok 2020.
 
W konkursie za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  nagrody przyznano także Członkiniom i Członkom Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.
a) krajowe publikacje:
1. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek za publikację „Tkanka urbanistyczna. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej;
2. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW za publikację „Urban Designe in Town Planning. Current Issues and Dilemmas from the Polish and European Perspective”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 
b) rozprawy doktorskie:
1. dr inż. arch. Katarzyna Krasowska za rozprawę doktorską „Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski;
2. dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska za rozprawę doktorską „Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego w Warszawie w latach 1971-2018”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: 
dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW; 
3. dr inż. arch. Joanna Koszewska za rozprawę doktorską „Dobro wspólne w przestrzeni miasta - analiza porównawcza w Polsce i we Francji na przykładach wybranych dzielnic Warszawy 
i Paryża”, Uczelnia: Politechnika Warszawska; Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell;
4. dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska za rozprawę doktorską „Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji”, Uczelnia: Politechnika Gdańska, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens;
 
c) prace magisterskie:
1. mgr inż. arch. Magdalena Pawełczak za pracę magisterską „Inteligentna dzielnica 
w harmonii z naturą. Laboratorium energetyczne w rejonie Chrzanowa w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW;
2. mgr arch. Marek Kaszewski za pracę magisterską „Więcej niż mieszkanie - zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW;
 
Serdeczne gratulacje dla Laureatów i Promotorów.
 
więcej informacji: