III Zebranie Plenarne Komitetu Architektury i Urbanistyki  PAN odbędzie się dnia 4 grudnia 2020, godz.10.00 w formule zdalnej.

Więcej informacji: III Plenarne Zebranie KAiU PAN w kadencji 2020-2023