DREZDEŃSKIE PLANY KAMIEŃCA PODOLSKIEGO

LESZEK OPYRCHAŁ, ALEKSANDRA BĄK

W zbiorach Państwowej Uniwersyteckiej Biblioteki Saksońskiej w Dreźnie (SLUB – Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) znajdują się dwa rękopiśmienne, dotychczas niepublikowane w Polsce plany Kamieńca Podolskiego: pierwszy sporządził Johann Georg Starcke, drugi wykonał J. G. M. Fürstenhoff.

Słowa kluczowe: Kamieniec Podolski, Johann Georg Starcke, Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff, fortyfikacje, plany miast