Aktualności

"29 czerwca br. na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia prof. dr inż. arch. Czesława Witolda Krassowskiego, wieloletniego wykładowcy Wydziału, zasłużonego dla badań nad historią architektury polskiej i budownictwem drewnianym, autora wielu publikacji, m.in. „Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich”, „Budownictwo orawskie” czy „Architektura drewniana w Polsce”.

W konkursie nagrodzone zostały publikacje Członkiń Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, jak również prace dyplomowe i rozprawy doktorskie promowane przez Członkinie i Członków KAiU PAN.

Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy!

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia:

6 listopada 2020 zmarł Profesor Olgierd Czerner,
w latach 1978 - 1990 członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN,
związany z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej,
Konserwator Miejski Wrocławia w latach 1955 - 1965,
twórca Muzeum Architektury w 1965roku i jego dyrektor do 1999 roku.

Będziemy o Nim pamiętali.

III Zebranie Plenarne Komitetu Architektury i Urbanistyki  PAN odbędzie się dnia 4 grudnia 2020, godz.10.00 w formule zdalnej.

Więcej informacji: III Plenarne Zebranie KAiU PAN w kadencji 2020-2023

Planowana jest nowa edycja Konkursu Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN im. Marka Witruwiusza. Zapraszamy do udziału.

Termin nadsyłania książek wraz z krótkim pismem przewodnim upływa dnia 15 lutego 2021r.

Adres wysyłki:
Prof. Andrzej Gawlikowski,
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

Więcej informacji w zakładce : Nagroda (Prize)