Konferencje (Conferences)

Konferencja cykliczna w ramach międzynarodowych konferencji Pro-Revita -Łódź
14-15 kwietnia 2010 r.
 
Organizatorzy:
Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
Polski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Urząd Miasta Łodzi
 
Informacja o konferencji:
Podstawowym celem Konferencji jest określenie zasad dotyczących adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych do nowych funkcji
 
Wydawnictwo:
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14
Konferencja cykliczna międzynarodowa + warsztaty XXIV edycja
Termin: 16-20 listopada 2009
Miejsce: Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław
 
Organizatorzy:
Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
Przewodniczący: Prof. Zbigniew Bać
Współorganizator konferencji: Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej, Wydział Architektury Politechnika Wrocławska, Szkoła naukowa „HABITATY"
 
Informacja o konferencji:
Międzynarodowa konferencja + warsztaty organizowane w ramach Szkoły Naukowej „HABITATY" - jest forum dyskusyjnym na temat możliwości poszukiwania poprawy jakości życia w zespołach mieszkaniowych w ujęciu interdyscyplinarnym.
 
Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Konferencja cykliczna - IX międzynarodowa
Termin: 13-14 listopad 2009
Miejsce: kampus Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 
Organizatorzy:
Sekcja Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz;
Współorganizator konferencji: Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
 
Informacja o konferencji:
Organizacja Międzynarodowej Konferencja w cyklu Definiowanie przestrzeni architektonicznej zrodziła się z chęci stworzenia forum do dyskusji o architekturze w dobie wartkiego tempa przemian współczesnej codzienności, także w sferze wydarzeń architektonicznych.
 
Wydawnictwo:
2009 Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście - „Czasopismo Techniczne - Architektura", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1-A/2009, z. 7, Kraków, XI 2009
Wydawnictwo PK, ul. Skarzyńskiego1, 31-866 Kraków
Druk: „Djaf", ul. Kmietowicza 1/1, 30-092 Kraków

Podkategorie