Konferencje (Conferences)

KONFERENCJE NAUKOWE W 2020 r.

 

Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba Dofinans.
data, miejsce

współorganizatorzy, patronat

krajowa międzynarodowa ogółem z zagranicy wystąpień

ze środków

DUN
(w zł)

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES "PHENOMENA OF BORDERLAND", SCIENTIFIC REVIEW IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN STUDIES - PRINCIPLES, PRACTICE, EXPECTATIONS
27.11.2020 r, Szczecin
ZUT w Szczecinie, Pif WA, PAN IV Oddział w Gdańsku   Międzyna
rodowa
 59 23   32  

 

             

KONFERENCJE NAUKOWE W 2019r.

 

 

 

Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba Dofinans.
data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa między-narodowa ogółem z zagranicy wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

 III Colloquium „Przyszłość śląskich miast” Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, PAN Oddz. W Katowicach, Biblioteka Śląska 27.02.2019.  Współorganizacja prof. K. Gasidło,
Oraz prowadzenie panelu III Colloquium „Przyszłość śląskich miast” pn. Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskiej
           

WSPÓLNE ZEBRANIE KOMITETU INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ PAN I KOMITETU ARCITEKTURY I URBANISTYKI PAN, w kadencji 2016-2020, Warszawa 29.03.2019r. WIBiW PW

KAiU PAN i KILiW PAN

 X   60   4 referaty
20 wystąpień w dyskusji
 

konferencja „Region-Miasto -Wieś” organizowana w ramach multikonferencji DREAM SILESIA, Politechnika Śląska, Gliwice 05-06 kwietnia 2019

Organizacja prof. K Gasidło  

 

       

Pomniki Historii – Ochrona, Zarządzanie, Promocja

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, patronat Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Referat prof. Marii Jolanty Sołtysik. pt. Pomnik Historii w Gdyni. Problemy ochrony głównej osi reprezentacyjnej miasta

    Około 120  

około 120

 

konferencja naukowa pt. „Odbudowa i konserwacja zabytków Wrocławia po 1945 roku Wrocław 15 kwietnia 2019 roku, , liczba uczestników – 97, liczba wygłoszonych referatów – 13,

Główny organizator

Prof. J. Rebielak Patronat KAIU PAN współorganizatorami tej konferencji był Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu

     97  

17

 

„Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków”  

2-3 grudnia 2019,

Warszawa, Zamek Królewski,

Organizatorzy: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Zamek Królewski w Warszawie, Komitet Urbanistyki i Architektury PAN.    TAK        

KONFERENCJE NAUKOWE W 2018r.

Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba Dofinans.
data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa między-narodowa ogółem z zagranicy wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

              -

1. "Teoria Habitatu - współczesny kontekst"-

XXX jubileuszowa konferencja naukowa,

połączona z Panelem Dyskusyjnym

i Ogólnopolskim Konkursem Studenckim pt. Zespół mieszkaniowy Habitat

25.-27.X.2018 r.
Miejsce:

Wrocławskie Muzeum Architektury

.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

i Sekcja Architektury Komitetu Architektury

i Urbanistyki PAN

Patronat: Narodowego Instytutu Architektury

i Urbanistyki; Krajowej

oraz Dolnośląskiej Izby Architektów RP; a także Stowarzyszenia Architektów Polskich o./Wrocław

  X 60 3

22 referaty Referat wprowadzający - Prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać Dyskusja panelowa oraz konkurs prac studenckich z nagrodami.

W konkursie uczestniczyły 74 prace w tym 3 nagrodzone

W przygotowaniu wydawnictwo w j. angielskim

-

2. Innowacyjne Systemy Konstrukcyjne w Architekturze 2018” (ISSA2018)

9-10 XI 2018

Komisja Architektury i Urbanistyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Janusza Rębielaka

(informacje zawarte w sprawozdaniu Wrocławskiego Oddziału PAN za rok 2018 przesłanym do Prezydium PAN w Warszawie

 

X

Międzynarodowe Warsztaty naukowe ISSA 2018

      -

19-22 Sept 2018

Komitet Naukowy ISC- CIVVIH -ICOMOS

Prof. Danuta Kłosek-Kozłowska

  X   48

Referat

D. Kłosek-Kozłowska”Urban archeology and rebuilding of the old city structure”

(-)

4. „Nowe Centra Miast Metropolital-nych w Polsce. Urbanistyka a Polityka Przestrzenna”,

Katowice, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

20-21 kwietnia 2018

Konferencja pod patronatem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN;

Organizatorzy: KUiA PAN Oddział Kraków, KUiA PAN Oddział Katowice, WST w Katowicach;

Kurator Konferencji:

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak

X      

32 wystąpienienia, w tym 29 referatów.

Referat wprowadzający: Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

-
KEYNOTE SPEAKER SHARE Int.   x   300 Ok. 40 -
  1. .6. BUILDER KDMA
BUILDER x   400   Ogółem ok.15 -
  Mst Łódź, Łodx Design Festiwal x       Ok. 20 -

8 KOKA Chęciny Konferencja nt .konkursów architektonicznych

Udział w sesji plenarnej

Wrzesień 2018

Hubert Trammer, O SARP Oddział Kielce , Politechnika Lubelska   x       -

Wykład podczas konferencji

CPM Wrocław   x     6 -

Wykład prof. Ewy Kuryłowicz

Citis Altius Fortius

CPS Warszawa x       15  

KONFERENCJE NAUKOWE W 2017r.

Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba Dofinans.
data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa między-narodowa ogółem z zagranicy wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

1.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza” pt.: Sacrum-profanum-sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury sakralnej”. 21-23. 04. 2017r, Warszawa, Białystok Supraśl

Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów UIA „Miejsca Duchowe” oraz Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, przy organizacyjnej współpracy o. Białystok SARP, Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Akademii Supraskiej, pod patronatem Zarządu Głównego SARP i KAiU PAN   X 100 30

wygłoszono 25 referatów

(zgłoszono 42 referaty, w tym 22 z zagranicy).

-

2

seminarium naukowe pt. „Kodeks Urbanistyczno-Budowlany. Szanse i zagrożenia”, , dnia 08.06 2017r., Wrocław.

Komisja Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu pod patronatem Przewodniczącego KAiU PAN x   20 0 10 referatów -
3. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Góralska tożsamość w architekturze i osadnictwie” Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu x   80 25 25 -

KKSM i Prezydent Miasta Nowego Sącza pod patronatem Przewodniczącego KAiU PAN

  X 120 20 30 -

II Ogólnopolska Konferencja SYNERGIA W ARCHITEKTURZE - MIEJSCA WĘZŁOWE W MIEŚCIE, Lublin, 27-28. 10.2017

pod patronatem KAiU PAN

X

Z udziałem gości zagranicznych

  150 30 20 -

5.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji jubileuszu 80. Urodzin Pani Prof. dr hab. inż. arch. Barbary Bartkowicz w ramach cyklu konferencji nt. „Idea miasta, czas, miejsce, forma” „Miasto polskie," Kraków , 26-27.X.2017.

Instytut Projektowania Miast i Regionów oraz Komisję AiU PAN i TUP Kraków X   100 15 30 -

6.

„40 lat światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce- dokonania i perspektywy”

27-28.04.2017 , Łazienki Królewskie w Warszawie

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Łazienki Królewskie, KAiU PAN, Polski Komitet do spraw UNESCO X   50   10 -

7.

Miejsca Pamięci- Definiowanie, Interpretacja, Ochrona

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS,N arodowy Instytut Dziedzictwa, ZZamek Królewskiw Warszawie, KAiU PAN     80   25 -

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

KONFERENCJE NAUKOWE W 2016r.

Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba Dofinans.
data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa między-narodowa ogółem z zagranicy wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

1. "Młode miasto 2.0. Współczesne zagadnienia miejskiej transformacji", Gdańsk,

14-15.IV.2016

TUP, KPZK PAN   x około 100 15 11  
2. "Klasyfikacja i kategoryzacja zabytków", Łazienki Królewskie, Warszawa 18-19.IV.2016

ICOMOS,

Współorganizacja KAiU

x   około 70 10 8  
3. "Modernizm prawem chroniony?" 12-13.V. 2016, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa Patronat KAiU x   około 50 0 13  
4. "Innovative structural systems in architecture" 3-5. XI.2016 Wrocław

Wrocławski Oddział PAN,

Patronat KAIU

  x około 40 7 15  

5. "Fenomen pogranicza- rola planowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju"

14.X.2016, ZUT Szczecin

Patronat KAIU   x około 45 5 8  

6. POSIEDZENIE KOMITETÓW KILiW PAN i KAiU PAN

Z OKAZJI JUBILEUSZU 70LECIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 20-21.X.2016, WBiA ZUT Szczecin

Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego Patronat KAiU     około 400 11 11  
7. "Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej II poł. XX wieku" 17-18.XI.2016, ASP Warszawa Współorganizacja KAiU x   około 120 0 12  
8. XV Międzynarodowa Konferencja naukowa "Definiowanie Przestrzeni architektonicznej- dom w mieście- właściwości rzeczy architektonicznych", 25-26.XI.2016, PK. Kraków Patronat KAiU   x około 82 12 14  
9. "Dziedzictwo XX wieku. Kryteria wyboru, zasady ochrony", 5-6.XII. 2016, Zamek Królewski Warszawa

Organizator ICOMOS

Współorganizacja KAiU

x  

około

100

0 15  

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu w 2014 roku

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

 

1. Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t.Edukacja architektoniczna w dobie rewolucji informacyjnej”  21 marca 2014 r., Warszawa

organizator

-

+

40

4

10

-

2.XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyszłość Miasta” 
23 maja 2014 r., Kraków

współorganizator

-

+

80

5

30

-

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowej „Rewitalizacja małych miast – problemy, zagrożenia i szanse rozwoju”  25-26 września 2014 r., Szczecin

współorganizator

-

+

60

2

24

-

4.XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Warsztaty  HABITATY p.t.  „Reaktywacja małych społeczności lokalnych” 22-25 października 2014 r., Wrocław

organizator

-

+

85

6

18

-

5. „ProREVITA 2014. Miasta przyjazne mieszkańcom”  16-17 października 2014 r., Łódź

współorganizator

 

+

75

10

20

-

6. Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektoniczne „Innowacyjne systemy konstrukcyjne w architekturze” 6-8 listopada 2014 r. Wrocław

współorganizator

-

+

40

5

16

-

7. Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t. „Urbanizacja i urbanistyka w XXI wieku”  28 listopada 2014 r., Warszawa

organizator

+

 

22

-

3

-

Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub pod patronatem Komitetu w 2013 r.

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

XIII  edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: "Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej", 22-23 listopada 2013 roku. "Zapis przestrzeni architektonicznej" - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

współorganizator

-

+

80

15

20

-

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dom Jutra Osiedle Jutra" Zakopane, 18 - 19 października 2013

współorganizator

-

+

60

5

20

-

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ular 7  - Odnowa Krajobrazu Miejskiego  26 - 27 września 2013 roku w Kroczycach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

współorganizator

-

+

60

2

30

12 tys. zł

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN

p.t.  "Wizja architektury jutra", 1. stycznia 2013r., oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

organizator

+

-

35

-

5

-

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t. „Stan obecny i perspektywy rozwoju kierunku architektura i urbanistyka na polskich uczelniach”, 24. maja 2013 r., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

organizator

+

-

20

-

3

-

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN p.t. „Przyszłość miast średniej wielkości”, 27. września 2013 r. Kroczyce k. Zawiercia

organizator

+

-

40

-

8

-

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych 

Podkategorie