Zebrania (Meetings)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2010 - W KADENCJI 2007-2010

Zapraszam uprzejmie na XV Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, które odbędzie się w Warszawie w dniu 25.03.2011 r. (piątek) w Pałacu Kultury i Nauki o godz. 11³º, sala 2604.Działalność Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2009 w kadencji 2007-2010:

Działalność Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2008 w kadencji 2007-2010