Zebrania (Meetings)

SPRAWOZDANIE Z IV PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
SPRAWOZDANIE Z III PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2011 -
W KADENCJI 2007-2010

Zapraszam uprzejmie na XVI Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, które odbędzie się w Warszawie w dniu 10.06.2011 r. (piątek) o godz. 12ºº w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej