Zebrania (Meetings)

SPRAWOZDANIE Z VII PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014

REPORT OF THE 7TH PLENARY MEETING OF THE COMMITTEE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IN THE 2011-2014 TERMS OF OFFICE

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA PREZYDIUM KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014

SPRAWOZDANIE Z VI PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
 

 

SPRAWOZDANIE Z V PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
 

A REPORT ON THE 4TH PLENARY MEETING OF THE COMMITTEE ON ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IN 2011-2014 TERM