PARTYCYPACYJNE FORMY DYDAKTYCZNE W EDUKACJI URBANISTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE STUDENCKICH WARSZTATÓW ZORGANIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM LOKALNYM PIASECZNA

MAŁGORZATA MIRECKA, DOMINIKA GRABOWSKA-ROPEK

STRESZCZENIE

W artykule opisano jeden z warsztatów urbanistycznych, organizowanych dla studentów przez Katedrę Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej we współpracy z lokalnymi samorządami. Taka forma nauczania projektowania urbanistycznego jest stałym elementem procesu kształcenia studentów studiów magisterskich na specjalności Architektura i Urbanistyka 2 – „Miasto jako miejsce do życia”. Celem artykułu jest zaprezentowanie jednego z tak prowadzonych projektów – warsztatów zorganizowanych we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno w roku akademickim 2019/20. Artykuł przybliża przebieg zajęć oraz korzyści, które wynieśli z nich zarówno studenci, jak i miasto. Projekt koncentrował się na przekształceniach struktury przestrzennej rejonu dworca kolejowego w Piasecznie, a największy nacisk położony był na społeczny kontekst projektowania urbanistycznego – konieczność rozpoznania lokalnych potrzeb, a także poglądów użytkowników dworca i lokalnej społeczności na temat prezentowanych wizji.

Słowa kluczowe: projektowanie urbanistyczne, edukacja architektoniczna, warsztaty studenckie