MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TERENÓW NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH DLA FUNKCJI REKREACJI NA PRZYKŁADZIE KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

JUSTYNA DZIEDZIEJKO

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest określenie potencjału nieużytków miejskich dla realizacji funkcji codziennej rekreacji. Badanie przeprowadzono na przykładzie Kopca Powstania Warszawskiego. W artykule wskazano elementy atrakcyjności tego terenu związane z lokalizacją, topografią, przyrodą, historią i dzisiejszym znaczeniem kulturowym. Całość pracy została oparta o postulaty zawarte w Nowej Karcie Ateńskiej oraz Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Badania przeprowadzono w kontekście współczesnych zmian w podejściu do przyrody związanych z kryzysem klimatycznym. Artykuł zakończony jest wskazaniami do potencjalnych kierunków przyszłego zagospodarowania tego terenu. Postulaty zostały sformułowane w dużym stopniu ogólności, tak aby możliwe było ich zastosowanie dla innych obszarów.

Słowa kluczowe: Kopiec Powstania Warszawskiego, odbudowa Warszawy, nieużytki miejskie, świadome zaniechanie