DOM KULTURY ZACISZE VEL „KOMIN KULTURY” NA TARGÓWKU FABRYCZNYM W WARSZAWIE

STRESZCZENIE

Dom Kultury to najbardziej powszechna instytucja działająca na rzecz upowszechniania kultury, a jednocześnie istotny obiekt w przestrzeni publicznej miast w Polsce. Przed problemem braku właściwej wielkości domu kultury stanęła duża dzielnica Warszawy – Targówek. Istniejący obiekt domu kultury na Zaciszu, nawet po rozbudowie zgodnej z programem konkursu architektonicznego z 2018 roku, nie spełni oczekiwań mieszkańców tej dzielnicy Warszawy. Jako rozwiązanie autor artykułu proponuje wzniesienie nowego obiektu, zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącego zabytkowego komina fabrycznego przy ul. Radzymińskiej. W celu rozbudzenia dyskusji i odnalezienia właściwych rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i estetycznych autor zaproponował ten temat pod nazwą „Komin Kultury” na zajęciach projektowych, prowadzonych na VII semestrze na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Projekty studenckie pokazują, że ten wspaniały wysoki komin, podobnie jak w wielu innych realizacjach polskich i europejskich, może stać się dominantą dzielnicy, identyfikatorem jego centrum. Taki obiekt, sprzężony przestrzennie z ul. Radzymińską, mógłby być centrum życia społeczno-kulturalnego całej dzielnicy Targówek i ważnym elementem w strukturze Warszawy.

Słowa kluczowe: dom kultury, Warszawa Targówek

PEŁEN TEKST