Projektowanie i wznoszenie budynków i ich zespołów oraz związane z tym planowanie przestrzenne, urbanistyka, kształtowanie krajobrazu, architektura wnętrz, wzornictwo detali, sprzętów, tworzenie i zachowanie środowiska naturalnego, zabudowanego i kulturowego.

Komitet został powołany w 1952 r.