SEKCJA HISTORII ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KAiU PAN (SEKCJA HISTORII)

Przewodnicząca: prof. dr hab. arch. Jadwiga Roguska
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZŁONKOWIE SEKCJI HISTORII ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

Jadwiga Roguska, Jerzy Ilkosz, Jakub Szczepański, Maria Sołtysik, Bogusław Szmygin, Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Jerzy Uścinowicz.

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KAIU PAN, NA JEGO ZAPROSZENIE:

Maciej  W. Czarnecki, Rafał Czerner,  Piotr Fiuk, Robert Hirsch, Grażyna Kodym- Kozaczko, Ewa Łużyniecka,  Piotr Marciniak (jednocześnie sekcja Architektury), Grzegorz Rytel, Iwona Szustakiewicz, Jadwiga Urbanik, Anna Agata Wagner.

 

PLAN PRACY SEKCJI HISTORII ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

Przewiduje się trzy poziomy prac prowadzonych w ramach sekcji:

  1. Poziom badawczo-dokumentacyjny
  2. Poziom badawczo – metodyczno - aplikacyjny
  3. Poziom przesłanek teoretycznych współczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego

 

Ad. 1.  Propozycje tematów badawczych,  kończonych sprawozdaniem bądź publikacją:

1.1 70 lat działalności Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Opracowanie historyczne podsumowujące tematykę i formy działalności  KAiU powołanego w 1952 r. KAIU.

1.2 Zagadnienia transgraniczne w badaniach historii architektury i urbanistyki na przykładzie Wrocławia.

1.3 Odbudowa starych miast europejskich. 

 

Ad. 2. Propozycje tematyki („między nauką i praktyką”):

2.1 Podstawy naukowe we współczesnym procesie ochrony dziedzictwa kulturowego.

2.2 Zespoły rezydencjonalno-folwarczne o wielopoziomowym ładzie kompozycyjno-funkcjonalnym, kształtowanym od skali pojedynczego budynku do krajobrazu kulturowego. Badania, możliwości ochrony i wykorzystania.

 

Ad. 3. Przesłanki modyfikacji założeń teoretycznych ochrony dziedzictwa kulturowego/konserwacji zabytków wynikające ze współczesnych potrzeb i tendencji w architekturze  współczesnej (tytuł roboczy)